Paul-Wiggins-Newport-6-sml

Paul Wiggins

Dechreuodd Paul ei daith yn Brentis Yswiriant Cyffredinol a’i gwblhau ymhen 12 mis.
Ei nod nesaf oedd Diploma Uwch mewn Yswiriant a dod yn Frocer Yswiriant Siartredig, a gyflawnodd mewn dwy flynedd yn hytrach na’r pum mlynedd arferol.

Enwyd Paul yn ‘Gyflawnwr Ifanc y Flwyddyn’ y Sefydliad Yswiriant Siartredig ar gyfer 2014/15 ac enillodd hefyd un o 10 lle cenedlaethol ar ‘Raglen Cenhedlaeth Newydd’ y Sefydliad.

“Mae’n hynod bwysig i mi gyflawni hyd eithaf fy ngallu ac arwain drwy esiampl. Mae datblygiad parhaus yn bwysig ni waeth pa lefel rydych chi arni mewn busnes. Fy marn i yw bod rhaid cadw hogi’r gyllell a chadw mynd ati i wella.”

Yn ôl i dudalen Diwrnod VQ blwyddlyfr