Reagan Locke 3

Reagan Locke

Mae hoffter Reagan Locke o waith labordy technegol gyda’i gyflogwr Tata Steel Strip Products UK wedi golygu ei fod eisoes wedi teithio i ffatri’r cwmni yn yr Iseldiroedd, ynghyd ag i’r Almaen i wneud gwaith dadansoddi pellach.

Yn ystod ei dair blynedd gyda Tata yn Labordai Technegol y cwmni, mae wedi ennill Tystysgrif Genedlaethol Uwch mewn Cemeg Gymhwysol (Rhagoriaeth), gan allu symud yn syth i’r ail flwyddyn ar gwrs gradd rhan amser mewn Cemeg.

“Rwy’n falch bod fy hoffter o waith labordy technegol a’m cyfraniad at fy adran, gan weithio ar brosiectau ar fy mhen fy hun neu fel rhan o dîm, wedi cael ei gydnabod, ac mae’r gwaith yn rhoi boddhad mawr imi.”

Yn ôl i dudalen Diwrnod VQ blwyddlyfr