Scarlet Knight Hairdressing

Scarlet Knight

Mae dull Scarlet Knight o weithio, sy’n canolbwyntio ar y staff, wedi creu tîm o weithwyr brwd, ymroddgar a llawn parch, a’r rheini’n cael eu hannog i barhau â’u hyfforddiant er mwyn gwneud cynnydd yn eu gyrfaoedd eu hunain.

Mae’r cynlluniau uchelgeisiol at y dyfodol yn cynnwys datblygu un o aelodau’r tîm i fod yn asesydd ar y safle er mwyn i bobl wneud cynnydd cyflymach yn y swydd, a’r nod o agor eu hacademi hyfforddiant eu hunain er mwyn gallu cefnogi mwy o brentisiaid.

“Ers 2012, rydym wedi helpu nifer o unigolion i gael gyrfa yn y diwydiant trin gwallt a harddwch. Mae rhai o’r rhain wedi aros gyda ni mewn swyddi amser llawn ac mae rhai eraill wedi meithrin yr hyder i ddechrau eu busnesau eu hunain.”

Yn ôl i dudalen Diwrnod VQ blwyddlyfr