Serena-Torrance-12-sml

Serena Torrance

Wedi cwblhau BTEC mewn Gwyddoniaeth Gymhwysol (Fforensig) a Diploma Cenedlaethol a Diploma Uwch Bagloriaeth Cymru gyda graddau eithriadol, enillodd Serena le chwenychedig ym Mhrifysgol Caerdydd lle disgwylir iddi ennill gradd anrhydedd dosbarth cyntaf mewn Troseddeg.

Mae Serena’n parhau i gefnogi’r coleg fel llysgennad i fyfyrwyr, gan gefnogi dysgwyr gydag aeddfedredd a gwybodaeth.
Mae Serena wedi bod yn gefnogaeth fawr i’w chyd-fyfyrwyr. Mae hi wedi gallu tynnu ar ei chefndir ei hun o oresgyn heriau seicolegol i ddylanwadu ar berson ifanc a chanddo ddiffyg hyder a chymhelliant. Fe’i disgrifir gan ei darlithydd fel ysbrydoliaeth i’r coleg.

“Heb Goleg Penybont, dydw i ddim yn gwybod ble fyddwn i. Costiodd iselder difrifol bron i ddwy flynedd o addysg i mi a hoffwn i nawr ad-dalu’r coleg trwy ddarlithio mewn gwyddoniaeth fforensig yno un diwrnod.”

Yn ôl i dudalen Diwrnod VQ blwyddlyfr