SimonMcCall_sml

Simon McCall

Ar ôl gadael yr ysgol, cwblhaodd Simon brentisiaeth gwaith coed CITB. Fe’i hanogwyd i berffeithio’i sgiliau ymhellach trwy gystadlu mewn cystadlaethau rhanbarthol, cenedlaethol a rhyngwladol.

Yn 2013, enillodd fedal arian yng Nghystadleuaeth Sgiliau Cymru a rownd ranbarthol WorldSkills UK a chafodd ei wahodd i rownd derfynol y Sioe Sgiliau lle cafodd fedaliwn rhagoriaeth. Llynedd, enillodd fedal aur yn rownd ranbarthol WorldSkills UK a chafodd wahoddiad i ymuno â sgwad y DU ar gyfer WorldSkills yn Sao Paulo 2015. Enillodd hefyd y fedal arian yn Euroskills yn Lille, Ffrainc. Aeth yn hunangyflogedig fis Hydref diwethaf er mwyn ymroi mwy o amser i hyfforddi.

“Mae’n golygu cryn ymrwymiad ond nid llawer sy’n gallu dweud eu bod wedi cyrraedd Sgwad y DU ac sydd â medal Ewropeaidd.”

Yn ôl i dudalen Diwrnod VQ blwyddlyfr