Sophie Appleton-Hendy, VQ Learner of the Year-Intermediate finalist, at work at Tommy's, Llandudno, seen here with salon training manager Jane Hughes

Sophie Appleton-Hendy

Enillodd Sophie, sy’n steilydd gyda Tommy’s Hair Company, Llandudno, ei medal aur yn rownd derfynol trin gwallt WorldSkillsUK 2017. Roedd hyn yn wobr am ei gwaith caled, ei hymroddiad a’i hymrwymiad wrth berffeithio’i sgiliau. Mae Sophie wedi defnyddio ei sgiliau cystadlu i gynyddu nifer ei chleientiaid 60 y cant ers cymhwyso.

Mae hi hefyd yn mentora prentis yn Tommy’s Hair Company lle mae Jane Hughes, y rheolwraig hyfforddiant, yn ei disgrifio’n batrwm o weithwraig. Yn sgil ei hymrwymiad i helpu pobl eraill, hedfanodd Sophie i Uganda ym mis Mawrth, lle bu’n torri gwallt plant ac yn hyfforddi athrawon ysgol mewn technegau torri gwallt sylfaenol.

"Mae cael fy enwebu am Wobr VQ yn gerbyd arall sy'n fy ngalluogi i barhau i hyrwyddo’r holl fanteision cystadlaethau trin gwallt i’r unigolyn a’r cwmni.”

Yn ôl i dudalen Diwrnod VQ blwyddlyfr