Spirit-Hair-Team-7-sml

Spirit Hair Team

O gael trafferth recriwtio staff da a medrus pan ddechreuodd Janine O’Callaghan a’i phartner busnes Donna Friend fusnes, sefydlon nhw eu rhaglen brentisiaeth eu hunain, gan weithio gyda’r darparwr hyfforddiant, ysgolion a cholegau lleol. Mae ganddynt frwdfrydedd mawr am gymwysterau galwedigaethol a datblygiad proffesiynol parhaus i gyflawni gwasanaeth trin gwallt o safon a gwasanaeth proffesiynol i gwsmeriaid.

Mae’r busnes, a chanddo dîm o 18 o bobl, wedi cymryd 34 prentis dros y 10 mlynedd diwethaf ac yn bwriadu recriwtio mwy fel rhan o raglen i ehangu. Mae Janine yn cyfrifo bod prentisiaid y salon wedi cyfrannu oddeutu £400,000 at y busnes trwy gyflwyno 1,400 o gleientiaid dros y ddwy flynedd diwethaf.

“Bydd ein busnes ond yn ffynnu yn y dyfodol os cadwn ychwanegu gwerth ato trwy hyfforddiant galwedigaethol.” Janine O’Callaghan, Cyd-Berchennog

Yn ôl i dudalen Diwrnod VQ blwyddlyfr