06.04.19 mh VQ Awards St Cyres School 1

St Cyres School

Mae hyrwyddo diwylliant arwain ymhlith ei staff addysgu yn ysbrydoli disgyblion mewn ysgol ym Mhenarth i fod yn frwd ac i fod yn awyddus i wneud eu gorau glas.

Cyflwynodd Ysgol Sant Cyres y Brentisiaeth Lefel Uwch mewn Arwain a Rheoli i’w staff addysgu yn 2016, gan arwain at ganlyniadau gwell na’r cyfartaledd i’r rheini sy’n cymryd rhan.

“Rydym yn ysgol sy’n mynd ati’n fwriadol i annog darpar arweinwyr i ennill cymwysterau galwedigaethol, ac rydym yn mynd ati’n gadarnhaol i sicrhau bod dysgu academaidd a dysgu galwedigaethol yn cael yr un parch. Fel sefydliad sy’n dysgu, rydym yn frwd dros rymuso staff, ac nid drwy greu model dysgu ar gyfer y disgyblion yn unig, ond drwy greu twf mewn dysgu i arwain.”

Yn ôl i dudalen Diwrnod VQ blwyddlyfr