22.03.18. mh VQ Sue Jefferies 9

Sue Jeffries

A hithau wedi cyrraedd rownd derfynol gwobr Hyfforddwr VQ y Flwyddyn, mae Sue hefyd yn recriwtio arbenigwyr o’r diwydiant fel aseswyr llawrydd i roi hyfforddiant hyblyg sy’n addas ar gyfer gofynion cynhyrchu teledu’r BBC, ITV a chwmnïau annibynnol eraill.

Yn hytrach na rhyddhau pobl am ddiwrnod o hyfforddiant coleg, mae’r prentisiaid yn dilyn blociau o ddysgu yn y stiwdios, a hynny’n cyd-fynd ag amserlenni cynhyrchu. Dyma’n aml bellach yw sut y bydd pobl yn cael gwaith yn y diwydiannau creadigol.

Mae Sue yn asesu yn Gymraeg ac yn Saesneg, ac mae’r prentisiaethau’n ehangu drwy feysydd gwahanol yn y cyfryngau, gyda BBC Cymru Wales bellach yn cyflogi prentisiaid ym meysydd radio, chwaraeon a chynhyrchu aml-lwyfan.

“Rwy’n ysgwyddo cyfrifoldeb personol dros y dysgwyr yn Sgil Cymru ac yn ymrwymo i sicrhau eu bod yn parhau i lwyddo.”

Yn ôl i dudalen Diwrnod VQ blwyddlyfr