29.03.18 mh VQ Awards Tai Tarian Ltd 12

Tai Tarian

Nod y brentisiaeth cynnal a chadw aml-grefft yw ateb anghenion y diwydiant cynnal a chadw. Mae Tai Tarian wedi gweld bod y brentisiaeth yn eu gwneud yn fwy cynhyrchiol, yn lleihau costau ac yn annog gweithwyr i weithio mewn ffordd fwy effeithlon.

Mae datrys pethau y tro cyntaf wedi galluogi’r gymdeithas dai i gyflawni a chwblhau mwy o dasgau, gan arwain at gyfradd fodlonrwydd uwch ymhlith tenantiaid wrth i fwy o bobl eu canmol ac wrth i nifer y cwynion ostwng. Mae’r gymdeithas adeiladu’n cefnogi staff drwy gynnig popeth o hyfforddeiaeth i brentisiaethau i gyrsiau addysg uwch.

“Ymhlith y manteision o gael gweithlu sydd wedi’i hyfforddi i lefel uchel y mae’r gallu i lenwi bylchau allweddol mewn sgiliau a pharatoi’r gweithlu ar gyfer gofynion sgiliau yn y dyfodol, gan gynnwys cynllunio at olyniaeth,” meddai Jaime Greig, uwch swyddog gweithrediadau Tai Tarian.

Yn ôl i dudalen Diwrnod VQ blwyddlyfr