Daniel Harper (front)  site manager at Thorncliffe Waste Management, Mold, VQ Employer of the Year finalist with Cambrian Training's Heather Martin and some of the apprentices  Michael Jones, Robert Moore and Lewis Speakman

Thorncliffe

Mae gan gwmni Thorncliffe,safleoedd gwastraff ac ailgylchu llwyddiannus yn yr Wyddgrug ac Abergele, y ddau ohonynt yn cadw 30,000 tunnell o wastraff y flwyddyn rhag cael ei daflu i safleoedd tirlenwi.

Er mwyn cyrraedd ei dargedau busnes, lansiodd Thorncliffe raglen brentisiaethau bedair blynedd yn ôl. Erbyn hyn, mae ganddo 12 prentis. Gwelodd y cwmni fod angen gwella sgiliau ei weithlu o 98 ar ôl buddsoddi yn yr offer diweddaraf, yn cynnwys offer prosesu tanwydd sy’n deillio o sbwriel, sy’n belio gwastraff.

Mae Thorncliffe yn cydweithio â’r Gwasanaeth Prawf i gynnig cyfleoedd ar gyfer gwaith a hyfforddiant i gyn-droseddwyr fel rhan o’r rhaglen “8 ffordd i newid eich bywyd”. I ddechrau, cynigir profiad gwaith i gyn-droseddwyr ac, os yw hynny’n llwyddiannus maent yn cael cynnig swydd gyda hyfforddiant. Hyd yma, mae tri cyn-droseddwr wedi dilyn prentisiaethau gyda’r cwmni.

“Rydyn ni wedi gweld bod cynnig cymwysterau galwedigaethol i'r staff yn helpu i fagu awydd i ddal ati i ddysgu, yn gwneud iddyn nhw deimlo’u bod yn cael eu gwerth fawrogi ac yn eu gwneud yn fwy cynhyrchiol. Mi welson ni fod angen gweithlu brwd oedd wedi’u hyfforddi’n dda a bod angen newid agweddau fel nad oedd pobl yn edrych ar weithio gyda gwastraff fel swydd annymunol ond eu bod yn edrych arno fel gwyddoniaeth newydd sy’n rhoi adnoddau ar gyfer ein dyfodol."
Daniel Harper, Rheolwr y safle ailgylchu yn yr Wyddgrug.

Yn ôl i dudalen Diwrnod VQ blwyddlyfr