21.03.18 mh VQ Awards Tom Jones 1

Tom Jones

Nid hyfforddwr traddodiadol mo Tom Jones. Mae’n well ganddo ddysgu mewn ffyrdd arbrofol, yn aml gan ddefnyddio arfwisgoedd, dillad amddiffynnol a gwisgoedd milwrol i gyfleu neges. Fel y dywed Tom, efallai na fydd nifer o’i fyfyrwyr rhwng 14 ac 16 oed wedi bod mewn ystafell ddosbarth ers misoedd, felly mae ennyn eu diddordeb mewn dysgu yn aml yn gofyn am ddull gwahanol o weithio.

Mae darlithoedd Tom yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro wedi’u seilio ar ymddiriedaeth, cydraddoldeb, hiwmor a chynllunio gofalus. Treuliodd bedair blynedd yn lluoedd wrth gefn y fyddin, gan feithrin disgyblaeth y mae’n ei chyflwyno i’r ystafell ddosbarth. Mae 90% o’i fyfyrwyr yn mynd yn eu blaenau i ddysgu pellach.

“Mae addysg wedi rhoi cyfle imi wneud pethau na chredais y gallwn i fyth eu gwneud, felly rwy’n awyddus i annog fy nysgwyr i gael y cyfle hwn hefyd,”

Yn ôl i dudalen Diwrnod VQ blwyddlyfr