Tomi-Jones_MG_7544-sml

Tom Jones

Ar o?l cwblhau Prentisiaeth Sylfaenol mewn Sgiliau Manwerthu Cigyddiaeth, mae Tom bellach yn gweithio tuag at brentisiaeth mewn Sgiliau Cigyddiaeth tra’n rhedeg siop a chyflogi dau brentis. Y drydedd genhedlaeth yn ei deulu i redeg
busnes cigyddiaeth, mae’n frwdfrydig am y diwydiant a hyrwyddo cigyddiaeth fel gyrfa ddiddorol a boddhaus i bobl ifanc.

Mae e wedi cael ei ddewis i gynrychioli Cymru ac wedi enill nifer o gystadleuaethau megis Cigydd Ifanc Cymru 2012. Ac i ychwanegu at ei gyflawniadau, mae Tomi eisoes yn dipyn o seleb lleol, ar ôl cael ei ffilmio eleni ar gyfer ‘Cegin Bryn’ ar S4C gyda’r cogydd Bryn Williams a ‘Disaster Chefs’ ar CBBC gyda Joe Swash.

"Mae ennill y wobr hon yn un o lwyddiannau mwyaf fy mywyd hyd yn hyn. Mae'n dangos bod gwaith caled ac ymroddiad yn gallu mynd â chi i ble rydych eisiau bod."

Yn ôl i dudalen Diwrnod VQ blwyddlyfr