Emma_Thomas_02_sml

Emma Thomas

Dechreuodd Emma lunio ei gyrfa yn 15 oed, tra’n gweithio gyda phlant ag anghenion arbennig mewn clwb gwyliau. Gadawodd yr ysgol yn 16 oed, gyda swydd fel cynorthwyydd dosbarth mewn ysgol gynradd, lle cwblhaodd Prentisiaeth Sylfaen mewn Gofal Plant o fewn blwyddyn. Wedyn daeth yn arweinydd clwb ar ôl ysgol gan symud ymlaen i Brentisiaeth mewn Gofal Plant a’i chwblhau yn 2006 tra’n gweithio fel dirprwy reolwraig mewn meithrinfa.

Roedd yn benderfynol o sefydlu ei meithrinfa ei hun, ac aeth ati i brynu ac adnewyddu hen adeilad ysgol yn Sanclêr, gan weithio i amserlen dynn. Gan arwain ei thîm drwy esiampl, yn ddiweddar cwblhaodd Emma ei Prentisiaeth Uwch mewn Arweinyddiaeth Gofal Plant a Rheoli Datblygu ac mae’n annog ei holl staff i ddatblygu eu sgiliau ac ennill cymwysterau galwedigaethol.

“I wneud yn si?r fy mod yn darparu amgylchedd gofal plant o safon uchel iawn i deuluoedd, mae angen staff o ansawdd uchel arnaf sy’n gwella eu sgiliau yn gyson er mwyn cyflawni eu potensial.”

Yn ôl i dudalen Diwrnod VQ blwyddlyfr