Matthew_Edwards_KFP_1801-sml

Matthew Edwards

Dechreuodd Matthew ar ei yrfa drwy weithio ar Sadyrnau, ac mae nawr yn gweithio tuag at Brentisiaeth yn Sgiliau’r Diwydiant Cig a Dofednod gyda Chwmni Hyfforddiant Cambrian, wedi iddo gwblhau Prentisiaeth Sylfaen yn flaenorol.

Mae Matthew eisoes wedi dangos bod ei arlwyo o’r ansawdd uchaf drwy ennill cystadleuaeth Cigydd Ifanc Cymru a chael ei ddewis i gynrychioli Prydain mewn cystadleuaeth sgiliau Ewropeaidd. Enillodd gystadleuaeth Gwneuthurwr Selsig Ifanc yn Sioe Deithiol Ranbarthol Bpex y llynedd a bydd yn cystadlu yn nghystadleuaeth pencampwr y pencampwyr yn Newark ym mis Hydref eleni.

“Rwyf wedi datblygu fy sgiliau drwy ddysgu yn y gwaith a thrwy gael y cyfle i gymryd rhan mewn cystadlaethau cenedlaethol.”

Yn ôl i dudalen Diwrnod VQ blwyddlyfr