Rhys-Sinfield-VQ-Awards-18-sml

Rhys Sinfield

Cyflawnodd Rhys ddiplomâu City & Guilds mewn lletygarwch, coginio proffesiynol a gwasanaeth bwyd a diod ar y rhaglen Llwybrau at Brentisiaeth cyn symud ymlaen i Ddiploma BTEC lefel 3 mewn lletygarwch.

Yn ystod ei amser yn y coleg, ymgymerodd Rhys leoliadau gwaith yn y Cwpan Ryder 2010, Cwpan Aur Cheltenham, G?yl Gerdd Henley yn Roux on the Riverside, Gwesty Dewi Sant a Sba yng Nghaerdydd, a Gwesty Lucknam Park yng Nghaerfaddon. Gwnaeth argraff cystal ar Michael Roux Jr fel iddo gael cynnig mis o brofiad gwaith yn La Gavroche yn Llundain. Mae Rhys nawr yn cael ei gyflogi yn llawn amser yng Ngwesty Lucknam Park.

"Mae e'n unigolyn ymroddedig sydd yn ffynnu ar ddysgu sgiliau newydd. Mae e'n gallu defnyddio ei liwt ei hun wrth gyflawni tasgau. Cefais fy mhlesio'n fawr gyda'i wybodaeth flaenorol a gafodd drwy wneud cymwysterau galwedigaethol." Hywel Jones, Prif Gogydd Gweithredol, Gwesty Lucknam Park

Yn ôl i dudalen Diwrnod VQ blwyddlyfr