Village_Bakery_KFP_1902-sml

The Village Bakery

Mae The Village Bakery, busnes teuluol yng Ngogledd Cymru sydd wedi ennill nifer o wobrau, yn elwa o ei bolisi i dyfu ei weithwyr medrus ei hun. Enillodd y cwmni, sy’n cyflogi 320 o staff, wobr Fast Growth 50 y llynedd ar ôl cofnodi twf o 1,500 y cant. Cyniga brentisiaethau mewn becws, peirianneg a chyfrifeg ac mae’n cefnogi datblygiad proffesiynol y Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu (CIPD) a Sefydliad Siartredig Marchnata (CIM). Cynyddodd nifer y dysgwyr llynedd bedair gwaith i 16 i gadw i fyny gyda thwf y busnes.

"Mae datblygu eich staff eich hun yn gwneud synnwyr masnachol, gan bod sgiliau uwch yn dod â mwy o wybodaeth ac ,yn ei dro, cynhyrchiant uwch a mwy o elw, tra'n gostwng absenoliaeth ac ymestyn hyd y gwasanaeth trwy deyrngarwch gweithwyr." Sam Gregory, Rheolwr Adnoddau Dynol

Yn ôl i dudalen Diwrnod VQ blwyddlyfr