Cymrwch Ran

Mae Diwrnod VQ 2018 yn cymryd lle ddydd Iau 3 Mai. Bydd digwyddiadau yn cymryd lle yng Nghymru er mwyn caniatáu i’r genedl gyfan ddathlu cyflawniadau galwedigaethol unigolion ac i ddangos manteision hyfforddiant a chymwysterau galwedigaethol.

Dyddiadau Allweddol

Dydd Gwener 2 Mawrth – Dyddiad cau ar gyfer enwebiadau i’r Gwobrau VQ
Dydd Iau 22 Mawrth – Cyhoeddi rownd derfynol Gwobrau VQ
Dydd Iau 3 Mai – Diwrnod VQ a chyhoeddi enillwyr Gwobrau VQ yn y Seremoni Wobrwyo VQ yng Nghaerdydd

Hyrwyddo Diwrnod VQ drwy gyfryngau cymdeithasol

Ar 3 Mai byddwn yn cynnal ymgyrch ar y cyfryngau cymdeithasol i hyrwyddo #DiwrnodVQ, gan ddefnyddio ein sianeli i ledaenu straeon a negeseuon o bob math am gymwysterau galwedigaethol. Er mwyn creu prysurdeb ac i annog pobl i siarad am y cymwysterau gwych hyn, fe hoffem i chithau fod yn rhan o bethau drwy lenwi eich sianeli ar y cyfryngau cymdeithasol gyda chynnwys perthnasol hefyd. Read more >>>

Pecyn Cymorth Cysylltiadau Cyhoeddus

Er mwyn helpu hyrwyddo’r dydd, rydym wedi llunio Pecyn Gweithredu. Mae hwn yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol am:

 • Opsiynau cynnal digwyddiadau: syniadau am sut y gallwch chi fod yn rhan o Ddiwrnod VQ
 • Ymgysylltu eich ACau a’ch Aelod Seneddol lleol
 • Cael sylw yn y cyfryngau: dod o hyd i astudiaethau achos, templedi datganiad i’r wasg, dyfyniadau gan weinidogion a sefydliadau i helpu eich gwaith gyda’r cyfryngau, a
 • Hyrwyddo Diwrnod VQ

Rydym hefyd wedi cynhyrchu cyfres o ddeunyddiau marchnata i helpu i gefnogi’r diwrnod. Mae’r rhain yn cynnwys:

 • Posteri a thaflenni Diwrnod VQ
 • Templedi poster i chi ychwanegu cynnwys atynt er mwyn rhoi cyhoeddusrwydd i’ch digwyddiadau eich hunain
 • Llofnod e-bost
 • Baneri gwe

Cliciwch yma i lawrlwytho’r Pecyn Gweithredu a Deunyddiau Marchnata eraill.

Diolch …

Diolch yn fawr i bawb sy’n parhau i’n helpu i hyrwyddo Diwrnod VQ a dathlu cymwysterau galwedigaethol.

Ni fyddai’n bosibl heb gefnogaeth ein partneriaid, yr holl golegau a darparwyr hyfforddiant sy’n cymryd rhan ac wrth gwrs, yr holl ddysgwyr sy’n cymryd cymwysterau galwedigaethol!

Diwrnod VQ ar draws Cymru

Edrychwch ar weddill y lluniau neu rannwch eich lluniau Diwrnod VQ gyda ni.

 • “Have
 • “Have
 • “Have
 • “Have
 • “Have