Cymrwch Ran

Mae Diwrnod VQ 2019 yn cymryd lle ddydd Mercher 15 Mai. Bydd digwyddiadau yn cymryd lle yng Nghymru er mwyn caniatáu i’r genedl gyfan ddathlu cyflawniadau galwedigaethol unigolion ac i ddangos manteision hyfforddiant a chymwysterau galwedigaethol.

Dyddiadau Allweddol

Dydd Gwener 8 Mawrth – Dyddiad cau ar gyfer enwebiadau i’r Gwobrau VQ
Dydd Iau 4 Ebrill – Cyhoeddi rownd derfynol Gwobrau VQ
Dydd Mercher 15 Mai – Diwrnod VQ a chyhoeddi enillwyr Gwobrau VQ yn y Seremoni Wobrwyo VQ yng Nghaerdydd

Hyrwyddo Diwrnod VQ drwy gyfryngau cymdeithasol

Ar 15 Mai byddwn yn cynnal ymgyrch ar y cyfryngau cymdeithasol i hyrwyddo #DiwrnodVQ, gan ddefnyddio ein sianeli i ledaenu straeon a negeseuon o bob math am gymwysterau galwedigaethol. Er mwyn creu prysurdeb ac i annog pobl i siarad am y cymwysterau gwych hyn, fe hoffem i chithau fod yn rhan o bethau drwy lenwi eich sianeli ar y cyfryngau cymdeithasol gyda chynnwys perthnasol hefyd. Read more >>>

Facebook
Rydym wedi creu ffrâm VQ i chi cael defnyddio ar eich llun proffil cyfryngau cymdeithasol neu pennyn – Enw’r ffrâm yw VQ Day Wales a gallwch ddod o hyd iddo yn yr opsiwn “add frame” pan fyddwch yn golygu eich llun proffil ar Facebook.

Pecyn Gweithredu ac Adnoddau Marchnata

Pecyn Gweithredu
Er mwyn helpu hyrwyddo’r dydd, rydym wedi llunio Pecyn Gweithredu VQ. Mae hwn yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol am:

  • Opsiynau cynnal digwyddiadau: syniadau am sut y gallwch chi fod yn rhan o Ddiwrnod VQ
  • Ymgysylltu eich ACau a’ch Aelod Seneddol lleol
  • Cael sylw yn y cyfryngau: dod o hyd i astudiaethau achos, templedi datganiad i’r wasg, dyfyniadau gan weinidogion a sefydliadau i helpu eich gwaith gyda’r cyfryngau, a
  • Hyrwyddo Diwrnod VQ

Adnoddau Marchnata
Rydym hefyd wedi cynhyrchu cyfres o ddeunyddiau marchnata i helpu i gefnogi’r diwrnod. Mae’r rhain yn cynnwys:
Logo VQ
Llofnod Ebost VQ
Cerdyn Cyfryngau Cymdeithasol VQ
Cerdyn Cyfrynhau Cymdeithasol Rhestr fer
Poster VQ

Diolch …

Diolch yn fawr i bawb sy’n parhau i’n helpu i hyrwyddo Diwrnod VQ a dathlu cymwysterau galwedigaethol.

Ni fyddai’n bosibl heb gefnogaeth ein partneriaid, yr holl golegau a darparwyr hyfforddiant sy’n cymryd rhan ac wrth gwrs, yr holl ddysgwyr sy’n cymryd cymwysterau galwedigaethol!

Diwrnod VQ ar draws Cymru

Edrychwch ar weddill y lluniau neu rannwch eich lluniau Diwrnod VQ gyda ni.

  • “Have
  • “Have
  • “Have
  • “Have
  • “Have