Cysylltu â ni

ColegauCymru/CollegesWales
Unit 7 Greenmeadow Springs
Caerdydd
CF24 5ET
www.colegaucymru.org.uk

Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru
Ocean Park House
East Tyndall Street
Caerdydd
CF24 5BT
www.ntfw.org

Cymwysterau Cymru
Adeilad Q2
Lôn Pencarn Parc Imperial
Coedkernew
Casnewydd
NP10 8AR
www.qualificationswales.org

Cyngor y Gweithlu Addysg
9fed Llawr, Eastgate House
35-43 Heol Casnewydd
Caerdydd
CF24 0AB
www.ewc.wales