Enillwyr a Rhestrau Byrrion 2015

Yr enillwyr!

Wrth wraidd dathliadau Diwrnod VQ mae’r myfyrwyr, athrawon a’r cyflogwyr sy’n cymryd, cefnogi ac yn hyrwyddo cymwysterau galwedigaethol. Dyna pam rydyn ni’n cynnal y Gwobrau VQ.

Dysgwr VQ y Flwyddyn 2015

Simon McCall
Simon McCall

Cwblhaodd Simon brentisiaeth gwaith coed CITB gyda Jones and Johnson, Caerfyrddin, gan astudio yng Ngholeg Sir Gâr. Fe’i hanogwyd i berffeithio’i sgiliau ymhellach trwy gystadlu mewn cystadlaethau rhanbarthol, cenedlaethol a rhyngwladol gan ennill medal aur yn rownd ranbarthol WorldSkills UK/Rownd Derfynol Cymru’r llynedd ac arian yn Euroskills yn Lille, Ffrainc. Ar ôl sicrhau lle yn Sgwad y Deyrnas Unedig Worldskills, aeth yn hunangyflogedig fis Hydref diwethaf a’i nod yw cyflogi prentis ym mis Medi er mwyn trosglwyddo’i sgiliau a’i brofiad. Bythefnos yn ôl yn rownd derfynol dewis Tîm Deyrnas Unedig Worldskills, y cyd-Gymro Owain Jones oedd yr unig un i sicrhau lle yn y gystadleuaeth gwaith coed ar gyfer Worldskills Brasil 2015.Mae Simon wedi addo gwneud popeth o fewn ei allu i gefnogi ei gydwladwr wrth baratoi ar gyfer y gystadleuaeth ryngwladol, sy’n dyst i haelioni ei gymeriad.

Cyflogwr VQ y Flwyddyn 2015

Little Inspirations
Little Inspirations

Bu i Jenine Gill sefydlu Little Inspirations yn 2003, ac mae wedi bod yn gweithio gyda’r darparwr hyfforddiant Educ8 Ltd dros yr wyth mlynedd diwethaf – sef darparwr sy’n cyflwyno cyrsiau mewn gofal cwsmeriaid, gofal plant, sgiliau hanfodol, gwaith chwarae a hyfforddiant rheoli.
Mae dros 50 o aelodau staff wedi’u hyfforddi, sydd wedi arwain at lefel uchel o barhad a throsiant staff isel iawn. Ariennir y rhaglenni prentisiaeth gan Lywodraeth Cymru gyda chymorth Cronfa Gymdeithasol Ewrop.

Rhestr Fer Dysgwr VQ y Flwyddyn

  • Casey Coleman
  • James Pepper
  • Michael Whippey
  • Paul Wiggins
  • Serena Torrance

Rhestr Fer Cyflogwr VQ y Flwyddyn

  • Dailycer UK
  • Spirit Hair Team