Gwobrau VQ 2019 – Archebwch Eich Lle

Dyddiad:

Dydd Mercher 15 Mai 2019

Lleoliad

Yr Amgueddfa Genedlaethol, Caerdydd, CF10 3NP.

Mae Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ym Mharc Cathays, Caerdydd.
Mae manylion y lleoliad i’w gweld ar wefan yr Amgueddfa Genedlaethol.

Cost:

Mae’r tocynnau i’r digwyddiad yn £35 y pen.

Bydd y rownd derfynol yn derbyn cyfanswm o 4 lle am ddim i’r gwobrau – 1 i’r enwebai, ynghyd â thocyn i 3 o westeion.

Cadwch eich lle nawr

Llety

Os ydych chi’n chwilio am lety, ewch i wefan Croeso Cymru.

Trefn y noson wobrwyo

18:45 Y rheini sydd yn y rownd derfynol yn cyrraedd i gael tynnu’u lluniau
19:15 Cofrestru a diodydd yn cael eu gweini yn yr Orielau
19:45 Y gwesteion i fynd i lawr y grisiau i’r Brif Neuadd (bwffe ar gael)
21:00 Y gwobrau
22:15 Y digwyddiad yn gorffen

Polisi ar gadw lle a chanslo