Quote-Tai-Tarian-cy

Dysgwch fwy am gymwysterau galwedigaethol (VQ’s)

Ydych chi’n awyddus i greu gweithlu brwd a chynhyrchiol? Fe all cymwysterau galwedigaethol helpu.

Mae cyflogwyr ledled Cymru yn elwa o gymwysterau galwedigaethol (VQs), gan eu bod yn datblygu’r sgiliau y mae eu hangen ar eu busnesau wrth feithrin y genhedlaeth nesaf o bobl dalentog.

Drwy gynnig cyfuniad o hyfforddiant ymarferol a hyfforddiant technegol, mae cymwysterau galwedigaethol yn rhoi sgiliau i weithwyr sy’n eu galluogi i greu argraff yn y gweithle, gan roi hwb i gynhyrchiant a llenwi bylchau mewn sgiliau ar yr un pryd.

Fe all pob busnes yng Nghymru o unrhyw faint elwa o gymwysterau galwedigaethol. I ddarganfod sut y gall eich busnes chi wneud hynny hefyd, ewch i https://businesswales.gov.wales/skillsgateway/cy