Quote-Maria-Brooks-cy

Dysgwch fwy am gymwysterau galwedigaethol (VQ’s)

Ydych chi’n chwilio am lwybr i’ch gyrfa berffaith? Fe all cymwysterau galwedigaethol helpu.

Mae cymwysterau galwedigaethol (VQ’s) yn gyfuniad o hyfforddiant ymarferol a hyfforddiant technegol, ac yn rhoi’r sgiliau seiliedig ar waith y bydd eu hangen arnoch i symud yn eich blaen yn eich gyrfa.

Mae modd astudio cyrsiau VQ ar sawl lefel, ac mae cyrsiau ar gael sy’n cyd-fynd â diddordebau o bob math. Efallai yr hoffech chi fod yn beiriannydd neu’n saer coed, neu’n gynhyrchydd teledu neu’n ddatblygwr gwefannau. Ym mhob achos, bydd cymhwyster galwedigaethol ar gael i’ch helpu chi i gyrraedd y nod.

I gael rhagor o wybodaeth am sut i wneud cynnydd drwy gymhwyster galwedigaethol a dod o hyd i’ch gyrfa berffaith chi, ewch ar eich union i https://beta.careerswales.gov.wales/cy/cyrsiau-a-hyfforddiant